Udviklings-kinesiologi

Er en metode til at teste kroppens ubalancer, teste hvordan energien løber til de forskellige organer i kroppen.

Arbejde med de ubalancer der er fundet, og finde årsager og forhold i det enkelte menneskets liv der oppebærer ubalancerne.

Derefter arbejde på at ændre vaner, kost (evt. tilføje urter, Homøopati, blomsterdråber, kosttilskud, vitaminer) og livsstil der fremmer balance i kroppens og psykens energisystem, og rette op på de ubalancer der måtte være opstået udfra livsstil der ikke harmonere med den enkelte.

Kinesiologien har testmetoder, så der kan dannes en kommunikation mellem behandler og klientens krop og klientens ubevidste sind – der tillader kroppen og sindet, at give udtryk for hvad der er det vigtigste for den enkelte, for at vende strømmen og rytmen så kroppen selvhelbredende kan træde i kraft.

Det er meget forskelligt hvad der er bedst for den enkelte.

Udviklings-kinesiologi er hjælp til selvhjælp, så den enkelte selv kan ændre sit liv, i harmoni, sundhed og lykke.

Alle kan have glæde af kinesiologi til store og små skavanker og sygdomme, tanker der kører i ring. Udviklings-kinesiologi handler om at vende negativer livsmønstre til positive livsmønstre.

Læs mere om kinesiologi på VIFAB – Viden og Forskningscenter for Alternativ Behandling. www.vifab.dk Søg på ordet: kinesiologi.

Kamma Schmidt

Sundhedskonsulent