Bachs Blomstermedicin

Bachs blomstermedicin er enkle blandinger af vand, blomster og cognac, som virker helende på følelsesmæssige problemer og derved genopbygger den mentale harmoni og forebygger, at fysiske sygdomme får fodfæste.
De tager fat på følelsesmæssige tilstande på en holistisk måde, hvorved kroppen får mulighed for at reagere kreativt frem for passivt og destruktivt, når den er nedslidt af livets påvirkning. Bach Blomsterremedierne er en naturlig, enkel og bivirkningsfri behandlingsmetode.

Metoden udvikledes af den engelske læge, Dr. Edward Bach i 1930erne.

                       

Dr. Bach, der havde en meget besøgt praksis i London ledte gennem hele sit liv efter en behandlingsmetode, der ikke kunne skade eller på anden måde volde patienterne besvær.

Bach Blomsterremedier består af 38 remedier som alle er fremstillet ud fra ugiftige, vilde blomster.

I 1934 skrev Bach om virkningen af hans blomster koncentrater:

Bestemte vildtvoksende blomster, buske og træer af højere orden har gennem deres høje svingninger, kraften til at forhøje vore menneskelige svingninger, og åbne vore kanaler for budskaberne fra vort spirituelle selv, at overstrømme vor personlighed med den dyd som vi har behov for og derigennem udvaske de karaktermangler, som forårsager vore lidelser.
Som musik eller storartede, inspirerende ting, er de i stand til at højne hele vor personlighed og bringe os nærmere til vores sjæl. Derigennem skænker de os fred og løser os fra vore lidelser.
De heler ikke ved direkte at angribe vor sygdom, men ved at lade vor krop gennemstrømme af de skønne svingninger fra vort højere selv, de svingninger som får sygdommen til at smelte som sne i solen.

Der findes ingen ægte helbredelse uden en forandring i sindstilling, i sjælefreden og den indre lykkefølelse

Sygdom er hverken grusomhed eller straf, men ene og alene en rettesnor, et værktøj, vor egen sjæl betjener sig af for at gøre os opmærksom på vore fejl, for at holde os tilbage for større fejl, derved at hindre os i at anrette mere skade – og bringe os tilbage til sandhedens og lysets vej, fra hvilken vi aldrig skulle have været kommet bort. www.bachcentre.com

Kamma Schmidt

Sundhedskonsulent